GKI , Taxi Szaktanfolyamok

GKI ( teher,- személyszállító ) képzések

Aktuális képzéseink:

GKI KÉPZÉS ONLINE

Részletes tájékoztatást Dabas Béke u. 2. helyszínen,

Vagy az alábbi telefonszámon, illetve e-mail-ben lehet kérni

Telefon: +3630/992-0047 e-mail: oktan@oktan.hu
A képzésre kötelezettek

Szakmai alapképesítés

Azon gépkocsivezető, aki

 1. D1, D1E, D, DE kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-ét,

 2. C1, C1E, C, CE kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-ét

követően szerezte meg .

Alapképesítést az a gépkocsivezető szerezhet, aki

 1. EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye a külön jogszabályban * foglaltak szerint Magyarországon van;

 2. nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szakmai továbbképzés

A gépkocsivezető a közúton történő járművezetéshez

 1. az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül, vagy

 2. ha az alapképesítés megszerzésére nem kötelezett

 3. a D1, D1E, D, DE kategóriájú jármű esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott nemzetközi vagy belföldi autóbuszos szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2013. szeptember 10-éig, és

 4. a C1, C1E, C, CE kategóriájú jármű esetében – a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló minisztertanácsi rendelet alapján kiadott nemzetközi vagy belföldi árufuvarozó szolgáltatói képesítés (bizonyítvány) hatályának lejártát követően, de legfeljebb 2014. szeptember 10-éig

a szakmai továbbképzési képesítés (a továbbiakban: továbbképzési képesítés) megszerzésére kötelezett.

A képesítés a megszerzéstől számított öt évig érvényes. ezután továbbképzésen kell részt venni , mely tanfolyam elvégzésével és az azt követő sikeres letételéből áll.

Az elméleti tanfolyam és vizsga tárgyak:

 1. Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

 2. Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság, szerviz, logisztika

 3. Előírások alkalmazás

Alapvizsga esetén gyakorlati vizsgát is kell tenni

Hatályos jogszaályok

 • 61/2011 (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről. továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól


Taxi, Személyszállító szolgáltató képzések

Aktuális képzéseink:

Felújító tanfolyam

Részletes tájékoztatást Dabas Béke u. 2. helyszínen, vagy az alábbi telefonszámon, illetve e-mail-ben lehet kérni

Telefon: +3630/992-0047 e-mail: oktan@oktan.hu