Mutatószámok


A 179/2011. (IX.2) Kormányrendelet előírásinak megfelelően - mely a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szól- a statisztikai mutatók segítik a tanulókat színvonalas autósiskolák kiválasztásában. A NKH negyedévente közzé teszi honlapján (www.nkh.gov.hu) a minőségi képzés szempontjából fontos statisztikai mutatókat. 

Átlagos képzési óraszám /ÁKO/  2019  negyedik negyedév
Az átlagos képzési óraszám százalékos arányban határozza meg, hogy a kötelező óraszámokon túl  hány gyakorlati óra szükséges átlagosan a sikeres forgalmi vizsga elvégzéséhez.

                AM                  A1,A2,A össz.                 B                            C
                 
 GyakorlatGyakorlat Gyakorlat Gyakorlat 
 - -108.03%100.00%
            


Vizsga Sikerességi Mutató  /VSM/  2019 negyedik negyedév
Az autósiskolák által lejelentett vizsgák számához képest százalékos arányban mutatja a SIKERES VISZGÁK számát!
  
                    AM                                    A1,A2,A össz.                                 B                                        C 
      Elmélet Gyakorlat  Elmélet Gyakorlat  Elmélet Gyakorlat  Elmélet Gyakorlat 
----51.70%58.26%73.68% 100% 
             

Képzési Költség /KK/  2019 negyedik negyedév
A képzés teljes időtartalma alatt befizetett költségek (elméleti, gyakorlati és vizsgadíjak) számtani átlaga egy főre lebontva.

 Időszak AM A1 A2 A C C+E D
 1.n. év62.600 Ft.109.800 Ft.114.900  Ft.152.900  Ft.190.000  Ft.220.000  Ft.150.000 Ft.-


Szaktanfolyamok:

 Időszak 1 2 3 4 5 6
  1. n év 130.000 69.000 188.000 100.000 130.000 69.000
 

1. Autóbusz vezető alapképzés
2. Autóbusz vezető továbbképzés
3. Autóbusz és tehergépkocsi vezető alapképzés /összevont/
4. Autóbusz és tehergépkocsi vezető továbképzés /összevont/
5. Tehergépkocsi vezető alapképzés
6. Tehergépkocsi vezető továbbképzésIgazoló link megtekintése
Comments